kontakt@schumacher-chargers.com
Schumacher Electric
Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Bezpieczeństwo

 • Nigdy nie sprawdzaj ani nie ładuj akumulator bez okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej. Kwas akumulatorowy jest substancją silnie żrącą. Może spowodować poparzenia oraz ślepotę.
 • Zawsze miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy oraz roztwór do mycia oczu. Jeśli nie jest on dostępny, w razie dostania się kwasu do oczu przemyj je dużą ilością czystej wody. Należy zrobić to natychmiast, gdyż każda sekunda zwłoki zwiększa ryzyko nieodwracalnej utraty wzroku.
 • Nigy nie należy palić w pobliżu akumulatora. Ulatniające się z niego gazy (zwłaszcza w trakcie ładowania) są wybuchowe.
 • Przed odłączeniem złączek ładowarki od akumulatora należy odłączyć ją od źródła prądu. W przeciwnym razie może dojść do iskrzenia, które może doprowadzić do eksplozji gazów ulatniających się z akumulatora
 • Pamiętaj, że zużyte i uszkodzone akumulatory traktowane są jako odpady niebezpieczne - wyrzucanie ich wraz z innymi śmieciami jest zarówno niebezpieczne, jak i nielegalne. Akumulator należy oddać w punkcie utylizacji (na przykład w sklepie z akumulatorami). Przy zakupie nowego akumulatora prawo wymaga oddania poprzedniego, dlatego nie należy pozbywać się akumulatorów na własną rękę.

 

Inspekcja wizualna akumulatora

 

Należy okresowo ocenić stan wizualny akumulatora.

 • Akumulator, w którym bieguny są luźne (poruszają się), jest uszkodzony. Należy go wymienić.
 • Wymień wszelkie uszkodzone przewody.
 • Akumulator z uszkodzoną obudową jest uszkodzony. Należy go wymienić.
 • Rozważ wymianę zamrożonego akumulatora. Niewielki procent akumulatorów działa, gdy były zamrożone, nawet po dokładnym rozmrożeniu.
 • Upewnij się, że akumulator jest mocno przytwierdzony. Jest to bardzo ważny, choć często pomijany aspekt dbałości o akumulator. Wibracje wynikające z jego zbyt luźnego zamontowania mogą mieć poważny wpływ na jego uszkodzenie.

 

Spis czynności związnych z ładowaniem

 

 • Usuń wszelkie łatwopalne substancje i przedmioty. Wszystko, co może wywołać płomień lub iskry o pobliżu akumulatora, stanowi zagrożenie. Gazy wydobywające się z akumulatora są wybuchowe.
 • Sprawdź obudowę akumulatora. Pęknięcia, zniekształcenia lub wybrzuszenia świadczą o uszkodzeniu akumulatora i sprawiają, że ładowanie go jest niebezpieczne. Jeśli akumulator jest zamrożony, najlepiej wymienić go na nowy. NIE WOLNO ŁADOWAĆ ZAMROŻONEGO AKUMULATORA!
 • Sprawdź, czy odpowietrzniki akumulatora nie są zatkane. Wszystkie akumulatory wydzielają gazy, zwłaszcza podczas ładowania. Gazy muszą być odpowiednio odprowadzane poprzez odpowietrzniki.

 

Szybkie porady

 

 • Przed ładowanie określ odpowienie parametry. Skorzystaj w tym celu z zaleceń producenta.
 • Najpierw podłącz ładowarkę do akumulatora, dopiero później do prądu.
 • Odłącz ładowarkę od źródła zasilania przed odłączeniem jej od akumulatora.
 • Wolniejsze ładowanie jest korzystniejsze dla żywotności akumulatora niż szybkie ładowanie.
 • Nie dopuść do zbytniego zagrzania akumulatora. Zmniejsz ładowanie, jeśli temperatura przekroczy 50 stopni C.
 • Jeśli zauważysz nadmierne gazowanie lub gotowanie akumulatora, natychmiast odłącz zasilanie.